Niềm Vui Cho Người Đạo

                 (Nguồn: Association Press)    Trong cuối tháng 10 năm 2016, Tin Lành đã đem đến cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Giáo trên thế giới nói … Read more

Hoạch Định

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh Dưới hào quang từ Trời, Phật, Chúa, Thánh Thiêng Liêng; trong ánh sáng từ các Đấng Giáo Chủ Hiển Minh Đức Độ; trước Hiến Pháp của các quốc gia nhân bản Thế … Read more