HIỀN ÂM MINH THỊ

The Interfaith Organization of Ten Thousand Crosses Emanated Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh   9762 Kern Avenue, Garden Grove, California 92844 Tel: (714) 837-1537 Email: info@vanthaphienminh.org (Tiếng Việt) Website: www.iottce.org; Website Tiếng Việt: www.vanthaphienminh.org   Ngày 15 … Read more

Ban Điều Hành

HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH Chủ Tịch: Sư cô Thich Nữ Như Liên, Master of Art in Religious Study, a current Employer in Garden Grove Unified School District. Tổng Thư Ký: Hoàng Phúc Phụ Tá Phó Chủ Tịch: Minh Nguyen Phó Tổng Thư … Read more

Hoạch Định

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh Dưới hào quang từ Trời, Phật, Chúa, Thánh Thiêng Liêng; trong ánh sáng từ các Đấng Giáo Chủ Hiển Minh Đức Độ; trước Hiến Pháp của các quốc gia nhân bản Thế … Read more