Văn Khấn Giao Thừa 2024

Quý vị đạo hữu có thể tải về văn khấn nhân dịp năm mới 2024 https://drive.google.com/file/d/1km1l7OFsS0cF-S8k3VEUyPm_8mGB8i5a/view?usp=sharing