Niềm Vui Cho Người Đạo

 

               (Nguồn: Association Press)

   Trong cuối tháng 10 năm 2016, Tin Lành đã đem đến cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Giáo trên thế giới nói chung và các Tôn Giáo khác nói riêng. Đó là sự hoà hợp của 2 giáo phái. Nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày thành lập Hội Thánh Luther (Tin Lành), Đức Cha Francis đã thăm dự buổi lễ và hiệp thông cùng Đức Giám Mục Hồng Y Younan ký kết 1 văn bản lịch sử mang đầy đủ tính nhân văn và đạo đức của vị lãnh đạo tinh thần của 2 giáo phái cùng tín ngưỡng nhưng có vài sự khác biệt. Đó là sự hoà hợp của 2 giáo phải mà lịch sử đã trải qua hàng thế kỷ trong sự hận thù “Không Đội Trời Chung”. Hai bên đã tháo gỡ ngăn cách của 2 giáo phái và cùng chung ký kết 1 tuyên bố “Từ bỏ sự thù hận bạo lực trong quá khứ và hiện tại. Đặc biệt là thể hiện nhân danh Tôn Giáo”.