Văn Khấn Giao Thừa 2024

Quý vị đạo hữu có thể tải về văn khấn nhân dịp năm mới 2024 https://drive.google.com/file/d/1km1l7OFsS0cF-S8k3VEUyPm_8mGB8i5a/view?usp=sharing

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử dụng kinh sách bằng cách tải văn bản pdf về trên các máy tính bảng (tablets) như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các sản phẩm công nghệ … Read more

Kinh Nhật Tụng

Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử dụng kinh sách bằng cách tải văn bản pdf về trên các máy tính bảng (tablets) như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các sản phẩm công nghệ … Read more