Nghi Thức Cúng Sao Giải Hạn

Kính thưa quý vị!

Hàng năm, trong tiết Xuân về, tại Chùa (Thiện Hoa Tịnh Thất, địa chỉ số 9762 Kern Avenue, Garden Grove CA 92844) có làm lễ cúng sao giải hạn vào Ngày Mùng Tám (8) Tháng Giêng Âm Lịch. Quý vị có thể đến vào buổi tối, lúc 7 giờ, để tham dự lễ cúng sao cùng các huynh đệ tỉ muội.

Hoặc nếu cần, quý vị có thể tải về các bài cúng sao giải hạn dưới đây để thực hiện tại nhà.

Bước 1, xác định Sao và Hạn theo số tuổi dựa vào bảng sau:

Bước 2: Tiếp theo, sau khi quý vị đã xác định được Sao Hạn của mình, quý vị có thể làm Sớ Cúng Sao như sau (tải về, đúng sao)

Tham khảo thêm về bài Cách sắp đèn (Hình Đèn) và làm sớ (với văn khấn và màu sớ cụ thể) tại đây

Bước 3, thắp đèn và thành tâm đọc Kinh Cúng Sao, cầu nguyện:

Các Bài Liên Quan Khác:

Sao và Hạn 

Cách Xếp Đèn Cúng Sao