Nghi Thức Cúng Sao Giải Hạn

Kính thưa quý vị! Hàng năm, trong tiết Xuân về, tại Chùa (Thiện Hoa Tịnh Thất, địa chỉ số 9762 Kern Avenue, Garden Grove CA 92844) có làm lễ cúng sao giải hạn vào Ngày Mùng Tám (8) … Read more

Nghi thức Lễ Phật Đản

Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử dụng kinh sách bằng cách tải văn bản pdf về trên các máy tính bảng (tablets) như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các sản phẩm công nghệ … Read more

Nghi thức Cúng Ngọ

Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử dụng kinh sách bằng cách tải văn bản pdf về trên các máy tính bảng (tablets) như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các sản phẩm công nghệ … Read more

Nghi thức Quá Đường

Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử dụng kinh sách bằng cách tải văn bản pdf về trên các máy tính bảng (tablets) như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các sản phẩm công nghệ … Read more