Danh Sách Công Việc

The Interfaith Organization of Ten Thousand Crosses Emanated Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh   9762 Kern Avenue, Garden Grove, California 92844 Tel: (714) 837-1537   Email: info@vanthaphienminh.org Website: www.iottce.org; Website Tiếng Việt: www.vanthaphienminh.org Ngày 19 tháng 10 năm … Read more

Niềm Vui Cho Người Đạo

                 (Nguồn: Association Press)    Trong cuối tháng 10 năm 2016, Tin Lành đã đem đến cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Giáo trên thế giới nói … Read more