Lớp Học Dạy Kèm – Spring School 2022

Kính thưa quý đồng hương,

Các huynh đệ tỷ muội Tổ chức Vạn Thập Hiền Minh hướng dẫn dạy kèm cho các em nhỏ cũng như các buổi sinh hoạt ngoại khóa và tổ chức các buổi sinh nhật.

Nam Mô A Di Đà Phật!