Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử dụng kinh sách bằng cách tải văn bản pdf về trên các máy tính bảng (tablets) như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các sản phẩm công nghệ … Read more

Lớp Học Cộng Đồng

Lớp Học ESL Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh và Cộng Đồng Người Việt Nam California phục vụ các đồng hương có các lớp học ESL và Quốc Tịch hàng tuần. Lớp Học Quốc Tịch