Trao Quà Ngày Lễ Mẹ 2022 tại Cộng Đồng Người Việt Nam California

Kính thưa quý đồng hương,

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh cùng Cộng Đồng Người Việt Nam California chuẩn bị các phần quà và trao đến các bác cao niên nhân dịp Ngày Lễ của Mẹ năm 2022.