Chương Trình Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving 2021

Kính thưa quý đồng hương,

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh cùng Cộng Đồng Người Việt Nam California tổ chức Lễ Tạ Ơn 2021 đã trao 250 phần cho các bác cao niên trên 65 tuổi tại Quận Cam, California vào 20 tháng 11 năm 2021.

Nam Mô A Di Đà Phật!