Gien Tốt đã Tốt, Nhưng Niềm Vui còn Tốt Hơn

Nguồn Havardgazette: http://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/ – Bài của tác giả Liz Mineo Dịch sang Tiếng Việt: Nguyên Châu Hiệu Đính: Minh Trung Một công trình nghiên cứu đã có bề dày hơn 80 năm của trường Đại học Harvard đã … Read more

Trung Tâm Central Oklahoma Habitat for Humanity Nhận Được Một Khoản Tiền Quyên Góp Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay

Trung Tâm Central Oklahoma Habitat for Humanity Nhận Được Một Khoản Tiền Quyên Góp Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay Nguồn Fox25 News: http://okcfox.com/news/local/central-oklahoma-habitat-for-humanity-receives-largest-ever-donation – Bài của tác giả William Maetzold  Dịch sang Tiếng Việt bởi Nguyên Châu. … Read more

Những Em Bé Mầm Non Gửi Những Chiếc Hộp “Hãy Giữ Ấm Cho Những Đứa Bé” Đến Những Trẻ Nhi Cần Giúp Đỡ

Nguồn: ABC News – http://abcnews.go.com/Lifestyle/kindergartners-deliver-baby-warm-boxes-newborns/story?id=45684168  – Bài của Nicole Pelletiere, đăng ngày 24 tháng 2 năm 2017. Một giáo viên mầm non và học sinh của cô đang giúp đỡ những người mẹ không có đủ điều kiện … Read more