Người Thợ Cắt Tóc Tại Memphis Dạy Học Và Cắt Tóc Miễn Phí Cho Học Sinh Tiểu Học

Nguồn: abc News –http://abcnews.go.com/Lifestyle/memphis-barber-educates-elementary-school-boys-giving-free/story?id=45301385 – Bài của Joi-Marie McKenzie, đăng ngày 6 tháng 2 năm 2017. Đối với những cậu học sinh tiểu học may mắn tại Memphis, mỗi thứ Tư hằng tuần, chúng được cắt tóc miễn … Read more