Kinh Di Lặc Quyển Thượng

KINH QUÁN DI – LẶC SANH LÊN CẢNH TRỜI ĐÂU – SUẤT ĐOÀN – TRUNG – CÒN dịch [1] TÔI có nghe như vầy (tức là lời ngài A-Nan thuật lại): Có một lúc đó, đức Phật ngự tại … Read more

Kinh Di Lặc Quyển Hạ

 PHẬT THÍCH CA NÓI KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT (Ngài Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh đời nhà Đường phụng chiếu dịch ra chữ Hán)   Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Bạc Già … Read more

KINH ĐỊA TẠNG

Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử dụng kinh sách bằng cách tải văn bản pdf về trên các máy tính bảng (tablets) như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các sản phẩm công nghệ … Read more

Kinh Cửu Huyền Thất Tổ

Với xã hội thế kỷ 21, quí vị có thể sử dụng kinh sách bằng cách tải văn bản pdf về trên các máy tính bảng (tablets) như Ipad, Samsung Galaxy Tab, và các sản phẩm công nghệ … Read more

Nghi Thức Cúng Sao Giải Hạn

Kính thưa quý vị! Hàng năm, trong tiết Xuân về, tại Chùa (Thiện Hoa Tịnh Thất, địa chỉ số 9762 Kern Avenue, Garden Grove CA 92844) có làm lễ cúng sao giải hạn vào Ngày Mùng Tám (8) … Read more