Hình Ảnh Giao Quà Tận Nhà Tri Ân Mẹ 2021- Mother’s Day 2021 Delivery

Các Huynh Đệ Tỷ Muội của Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh cùng Cộng Đồng Người Việt Nam California và các tình nguyện viên góp sức cùng nhau làm công tác phục vụ trao quà Mother’s Day 2021 – Tri Ân Mẹ đến các cô bác trên 65 tuổi vào ngày 8 tháng 5 năm 2021.