Lễ Mừng Đệ Tứ Chu Niên Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh

Ngày 1 tháng 10 năm 2020,

Nhằm ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý.

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

Kính thưa quý vị trưởng thượng,

Kính thưa quý vị ông bà, cô dì chú bác, anh chị em,

Kính thưa quý bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội, các hành giả đang cùng đồng hành trên con đường Lành Đạo,

Ngày hôm nay là ngày Đệ Tứ Chu Niên của tổ chức Vạn Thập Hiền Minh. Đã bốn năm trôi qua, tổ chức đã và đang phục vụ cộng đồng theo tôn chỉ đạo đức, trách nhiệm, và cung hiến. Tổ chức có những hoạt động phục vụ như dạy kèm, chữa bệnh, điền giấy tờ như quốc tịch thẻ xanh và các loại giấy tờ khác, phân phát thực phẩm vùng sâu vùng xa tại Việt Nam, và phân phát thực phẩm tại Quận Cam, Nam California cho những người già khó khăn trong việc đi lại trong mùa bệnh dịch.

Con, đệ tử, sư đệ Hoàng Phúc xin đa tạ đấng Thiêng Liêng đã gia hộ độ trì cho các huynh đệ cô dì tỷ muội cùng các vị phụ huynh của các em thiếu nhi trên con đường phục vụ nhân sanh. Con xin đa tạ các vị phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành cùng tổ chức trong công việc giáo dục con em trở thành một người đạo đức, trách nhiệm, và cung hiến.

Lời cuối cùng, con xin hứa ngày ngày phục vụ nhân sanh không hề thối lui. 

Nam Mô A Di Đà Phật !

Hoàng Phúc