Print

 

 Kính thưa quý vị !

 

Quý vị có thể tải về các bài văn khấn nhân dịp Tết 2019

 

    1. Bấm vào đây để tải về - Download văn khấn ông Táo

 

Văn Khấn Ông Táo by on Scribd

 

    2.  Bấm vào đây để tải về - Download Văn Khấn Ông Bà ngày 30

 

Văn Khấn Tổ Tiên Ngày 30 Tế... by on Scribd

 

    3. Bấm vào đây để tải về - Download Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời 2019

 

Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Tr... by on Scribd

 

    4. Bấm vào đây để tải về - Download Văn Khấn Giao Thừa Trong Nhà 2019

 

Văn Khấn Giao Thừa Trong Nh... by on Scribd

 

    5. Bấm vào đây để tải về - Download Văn Khấn Tổ Tiên Mùng 1 Tết

 

Văn Khấn Tổ Tiên Mùng 1 Tết... by on Scribd

 

    6. Bấm vào đây để tải về - Download Văn Khấn Thần Linh Trong Nhà Mùng 1 Tết

 

Văn Khấn Thần Linh Trong Nh... by on Scribd