Tại Đây có giác hơi đấm bóp, giúp trị cảm cúm, cảm lạnh, đau nhứt.