HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH

 

Chủ TịchSư cô Thich Nu Nhu Lien, Master of Art in Religious Study, a current Employer in Garden Grove Unified School District.

Tổng Thư Ký: Nguyen Tran

Phụ Tá Phó Chủ Tịch: Minh Nguyen

Phó Tổng Thư Ký: Ngan Nguyen